Q&A

Pytania i odpowiedzi

Poniżej odpowiedzi na najczęściej zadawane przez naszych klientów pytania. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi, skontaktuj się z nami, chętnie Ci pomożemy.

Zamierzam postawić tablicę trwale związaną z gruntem, czy potrzebuję pozwolenie budowlane?

Przepisy prawa budowlanego regulują zasady umieszczania billboardów. Przepisy w Polsce są niejednolite i rekomendujemy zaczerpnięcie informacji dotyczącej pozwoleń w Starostwie Powiatowym – Wydziale Budownictwa właściwym dla miejsca postawienia tablicy. Przepisy dotyczące regulacji prawnych dotyczących umieszczania urządzeń reklamowych określa Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane.  W orzecznictwie istnieje rozbieżność co do zakresu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w przypadku urządzeń reklamowych trwale związanych z gruntem. Artykuł 29 ust. 2 pkt.6 wskazanej ustawy przewiduje, że tylko roboty budowlane polegające na zainstalowaniu tablic reklamowych przytwierdzonych do ścian budynku lub osadzonych na innej konstrukcji nie wymagają uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Z doświadczenia wiemy, że urzędnicy różnie interpretują te przepisy i warto zasięgnąć informacji we właściwym miejscowo Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego.

Czy potrzebne mi pozwolenie na budowę w przypadku instalacji tablicy naściennej i przestawnej?

Istnieją dwa nurty reprezentowane w orzecznictwie określające przypadki zwolnienia od obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę z Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego.

  1. od obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę zwolnione są urządzenia reklamowe które nie są trwale związane z gruntem (tablice przymocowane do ścian bądź umieszczona na innej konstrukcji) (II OSK 931/05)
  2. Według WSA w Warszawie z 30 maja 2005 r. (VII SA/Wa 1311/04), instalacja urządzeń reklamowych nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.
    Z naszego doświadczenia wynika, że nie ma reguły, urzędnicy reprezentują różne nurty i warto zwrócić się do Starostwa Powiatowego Właściwego miejscowo w celu uzyskania informacji co do interpretacji przepisów.
W jakiej odległości od drogi mogę postawić reklamę?
Art 43 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 718): określa minimalne odległości od krawędzi dróg w jakich mogą być usytuowane reklamy. Odległości tablic reklamowych mogą ulec jednak zwiększeniu, gdy w planach zagospodarowania przestrzennego teren, na którym planowana jest lokalizacja reklamy zarezerwowany jest pod przyszłą rozbudowę lub przebudowę drogi.
Lp. Rodzaj drogi Na terenie zabudowanym miast i wsi Poza terenem zabudowy
Autostrada  20 metrów   50 metrów
Droga ekspresowa  20 metrów   40 metrów
Droga ogólnodostępna
   Krajowa  10 metrów   25 metrów
   Wojewódzka i powiatowa   8 metrów   20 metrów
   Gminna   6 metrów   15 metrów
Jakie czynniki mają wpływ na wybór rozmiaru, grubości blachy i rodzaju billboardu

Istotną kwestią jest strefa wiatrowa gdzie billboard będzie się znajdował – im silniejsze wiatry, tym proponujemy grubszą blachę – o grubości 0,7mm. Istotny jest również grunt na którym billboard będzie umieszczony jak i informacja jaka jest odległość od drogi z której ma być widoczna reklama umieszczona na panelach. Z reguły prosimy o zdjęcie terenu – wtedy jesteśmy w stanie fachowo i rzetelnie doradzić na jaki produkt się zdecydować.

Jaki czas gwarancji jest w cenie zakupu billboardu?

Gwarancja wynosi 24 miesiące przy zakupie dla osoby fizycznej . Gwarancja 12 miesięcy przy zakupie na firmę . 

Czy do zakupu otrzymam jakąkolwiek informację o tym, czy billboard spełnia wszelkie normy budowlane?

Tak, do zakupu mamy możliwość wydać książeczkę pozwoleniowa, w której zawarte są wszelkie niezbędne informacje.

Po zakupie chciałbym samodzielnie zmontować billboard. Czy posiadają Państwo jakieś materiały pomocnicze?

Oczywiście, udostępniamy filmik montażowy.

Czy jest możliwość samego transportu, bez montażu?

Tak, wtedy jest liczona stawka 1,20/km, natomiast okresowo bywają promocje na darmowy transport danego billboardu.

Jak wysoko nad ziemią powinien znajdować się billboard?

Z reguły, przy standardowych billboardach jest to 1,50-1,80m – taką odległość nad ziemią znajduje się dolna krawędź tablicy.