Jak dobrać tablicę billboardową do strefy wiatrowej

Na terenie całej Polski nie występują jednorodne warunki atmosferyczne.
Produkując billboardy nasza firma bierze pod uwagę uwarunkowanie środowiska.
Konkretne przepisy określają jakie normy powinny spełniać nośniki reklamy zewnętrznej.
Pierwszym, najważniejszym założeniem normy jest wyznaczenie stref obciążenia wiatrem na terytorium Polski.

Spis treści

Dokonano wyodrębnienia trzech stref wiatrowych w Polsce :

 • Strefa wiatru I – środkowa część kraju (obciążenie wiatrem 20m/s)
  Obejmuje woj. Wielkopolskie, Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie, Mazowieckie, Świętokrzyskie, Łódzkie, Lubelskie, Podlaskie, Zachodnio-Pomorskie (południowa część), Pomorskie (południowa część), Warmińsko-Mazurskie (południowa część), Dolnośląskie (północna część), Opolskie (północna część), Śląskie (północna część), podkarpackie (północna część), Małopolskie (północna część).
 • Strefa wiatrowa II ( obciążenie wiatrem 24-30 m/s ) – pas nadmorski na północy.
  To teren: Warmińsko-Mazurskie (północna część), Pomorskie (północna część), woj. Zachodnio-Pomorskie (północna część).
 • Strefa obciążenia wiatrem III ( obciążenie wiatrem 24-47 m/s )– obszary górskie w południowej części Polski.
  Ta strefa to obszar: Opolskie (południowa część), Małopolskie (południowa część), Podkarpackie (południowa część), woj. Dolnośląskie (południowa część), Śląskie (południowa część).

Mapa wietrzności opracowywania jest na podstawie informacji meteorologicznych zebranych z całej Polski.
Szczegóły dotyczące obciążeń wiatrem uwzględnione są w przepisach polskich lub europejskich.
Konstrukcja billboardu musi być odporna na warunki pogodowe przez cały okres eksploatacji reklamy.

Konstrukcja billboardu musi być odporna na warunki pogodowe przez cały rok eksploatacji reklamy.

Norma PN-EN 1991-1-4 to norma wiatrowa, która zawiera usystematyzowane dane dotyczące obciążenie wiatrem obiektów. Zawiera wszelkie informację, które są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa konstrukcji.

Norma PN-EN 1991-1-4
„Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-4: Oddziaływania ogólne – Oddziaływania wiatru”, zostały w niej określone procedury wyznaczania oddziaływania wiatru w projektowaniu budynków i konstrukcji oraz elementów mocowanych do konstrukcji. 

Ta norma posiada zastosowanie w przypadku konstrukcji powyżej 2 m wysokości. Ma na celu ocenę wartości działania wiatru na konstrukcje lądowe z uwzględnieniem terenu wokół planowanej konstrukcji oraz bazowej prędkości wiatru, czyli wartością średnią 10 minutową.

Obliczenia obciążenia wiatrem danego obiektu to dość czasochłonne zadania, które wymaga dużej wiedzy i zaangażowania.

Obciążenie wiatrem jest to ciśnienie wywierane na zewnętrzne powierzchnie obiektu. Podczas obliczenia obciążenia wiatrem bierze się pod uwagę m. in. prędkość wiatru oraz prędkość ciśnienia wiatru

Wyznaczanie obciążenia wiatrem

Obliczenia wartości bazowej wiatru dla konkretnego obiektu.

 1. Obliczenia ciśnienia bazowego.
 2. Określenie wysokości i pozostałych wymiarów konstrukcji.
 3. Ustalenie kategorii terenu, zgodnie z mapą wietrzności.
 4. Obliczenia współczynnika terenu i chropowatości ( to niezbędne czynniki służące do określenie prędkości wiatru.
 5. Wyliczenia średniej prędkości wiatru.
Obciążenie wiatrowe ustalane jest przy założeniu, ze wiatr wieje poziomo z kierunku, który daje korzystne obciążenie konstrukcji. W przypadku powierzchni równoległych do kierunku wiatru lub odchylenia o kąt mniejszy niż 15°, trzeba wziąć po uwagę obciążenie stycznie, czyli działające na powierzchnie poziomowego przykrycia.

Obiekt a wiatr

Powietrza napływa na konstrukcję stalową billboardu w postaci pola ciśnień. Na rozkład siły wiatru wpływa kilka czynników są to przede wszystkim: kształt obiektu oraz prędkość wiatru.

Obciążenie wiatrowe wynika z różnicy oporu powietrza oraz różnic ciśnień, wytwarzanych przez wiatr na daną powierzchnię.
Kierunek oraz siła obciążenia może ulegać zmianie.

Niektóre elementy będą potrzebować dodatkowych podpór. Podczas montażu obiektu ważne jest ustalenie odpowiedniego obciążenia, które będzie wywierało siłę na konstrukcję w czasie eksploatacji.
 

Bezpieczeństwo – najważniejszy aspekt budowy billboardów

Produkcja i montaż billboardów zgodnie z obowiązującymi normami stref wiatrowych i wymogami prawnymi to gwarancja bezpieczeństwa dla otoczenia wokół nośnika reklamy zewnętrznej.

Równie ważne jest także wysoka jakość materiałów stosowanych do produkcji billboardów.

Cena konstrukcji obejmuje nie tylko produkcję i materiały, ale również bezpieczeństwo.