Pytane 3. W jakiej odległości od drogi mogę postawić reklamę?

Art 43 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 718): określa minimalne odległości od krawędzi dróg w jakich mogą być usytuowane reklamy. Odległości tablic reklamowych mogą ulec jednak zwiększeniu, gdy w planach zagospodarowania przestrzennego teren, na którym planowana jest lokalizacja reklamy zarezerwowany jest pod przyszłą rozbudowę lub przebudowę drogi.