Pytanie 2. Czy potrzebne mi pozwolenie na budowę w przypadku instalacji tablicy naściennej i przestawnej?

Istnieją dwa nurty reprezentowane w orzecznictwie określające przypadki zwolnienia od obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę z Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego.
1. od obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę zwolnione są urządzenia reklamowe które nie są trwale związane z gruntem (tablice przymocowane do ścian bądź umieszczona na innej konstrukcji) (II OSK 931/05)
2. Według WSA w Warszawie z 30 maja 2005 r. (VII SA/Wa 1311/04), instalacja urządzeń reklamowych nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.
Z naszego doświadczenia wynika, że nie ma reguły, urzędnicy reprezentują różne nurty i warto zwrócić się do Starostwa Powiatowego Właściwego miejscowo w celu uzyskania informacji co do interpretacji przepisów.