Pytanie 1. Zamierzam postawić tablicę trwale związaną z gruntem, czy potrzebuję pozwolenie budowlane?

Przepisy prawa budowlanego regulują zasady umieszczania billboardów. Przepisy w Polsce są niejednolite i rekomendujemy zaczerpnięcie informacji dotyczącej pozwoleń w Starostwie Powiatowym - Wydziale Budownictwa właściwym dla miejsca postawienia tablicy. Przepisy dotyczące regulacji prawnych dotyczących umieszczania urządzeń reklamowych określa Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane.  W orzecznictwie istnieje rozbieżność co do zakresu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w przypadku urządzeń reklamowych trwale związanych z gruntem. Artykuł 29 ust. 2 pkt.6 wskazanej ustawy przewiduje, że tylko roboty budowlane polegające na zainstalowaniu tablic reklamowych przytwierdzonych do ścian budynku lub osadzonych na innej konstrukcji nie wymagają uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Z doświadczenia wiemy, że urzędnicy różnie interpretują te przepisy i warto zasięgnąć informacji we właściwym miejscowo Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego.

Pytanie 2. Czy potrzebne mi pozwolenie na budowę w przypadku instalacji tablicy naściennej i przestawnej?

Istnieją dwa nurty reprezentowane w orzecznictwie określające przypadki zwolnienia od obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę z Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego.
1. od obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę zwolnione są urządzenia reklamowe które nie są trwale związane z gruntem (tablice przymocowane do ścian bądź umieszczona na innej konstrukcji) (II OSK 931/05)
2. Według WSA w Warszawie z 30 maja 2005 r. (VII SA/Wa 1311/04), instalacja urządzeń reklamowych nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.
Z naszego doświadczenia wynika, że nie ma reguły, urzędnicy reprezentują różne nurty i warto zwrócić się do Starostwa Powiatowego Właściwego miejscowo w celu uzyskania informacji co do interpretacji przepisów.

Pytane 3. W jakiej odległości od drogi mogę postawić reklamę?

Art 43 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 718): określa minimalne odległości od krawędzi dróg w jakich mogą być usytuowane reklamy. Odległości tablic reklamowych mogą ulec jednak zwiększeniu, gdy w planach zagospodarowania przestrzennego teren, na którym planowana jest lokalizacja reklamy zarezerwowany jest pod przyszłą rozbudowę lub przebudowę drogi.

Pytanie 4. Jak przygotować plik do druku?

Pliki do druku powinny być przygotowany w skali 1:1 - max. 600dpi lub 1:10 max 600dpi CMYK. Czcionki zamienione na krzywe. Kontakt w sprawie przygotowania pliku do druku: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.